Träff 1 – Lär känna din sjukdom

Första träffen innehåller grundläggande kunskaper som ger deltagaren möjlighet att förstå sin sjukdom. Hur fungerar det friska hjärtat och vad händer med hjärtat vid förmaksflimmer? Varför får man förmaksflimmer och vilka olika typer av förmaksflimmer finns det? Hur ser den medicinska behandlingen ut vid flimmer och vad kan man göra själv för att må så bra som möjligt.