Träff 2 – Leva med förmaksflimmer

Livsstilen har betydelse när man har förmaksflimmer. Det betyder att man kan göra mycket själv för att må så bra som möjligt. Träff 2 handlar om vilka livsstilsval som är viktiga och även om varför och hur man ska träna. Därefter tar vi upp den oro många känner inför nästa flimmerattack, vad den kan leda till samt hur den kan hanteras. Träffen avslutas med att Riksförbundet HjärtLung presenterar sin verksamhet och hur de kan vara ett stöd i en aktiv vardag.